Modele noi contracte de munca

  • 0

Modele noi contracte de munca

Category : Senza categoria

10. Angajatorul sont următoarele drepturi: a) drepturi prevăzute în alin. (1) Al art. 10 DIN codul Muncii; b) Alte drepturi (se specificădrepturile suplimentare négocier de părţi) 11. Angajatorul este obliat: a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin. (2) Al art. 10 DIN Codulmuncii; b) să îndeplinească Alte obligaţii STABILITE de codul Muncii, de Alte acte normatif, de convenţiile colective, de contractulcolectiv de Muncă şi prezentul contrat Individual de Muncă, printre care____________________________ (se specificăobligaţiile suplimentare) (denumirea unităţii sau numele, prenumele angajatorului-persoană Fizică) denumit (ă) în continuare Angajator “, în persoana, (numele, prenumele, funcţia) PE de o parte, şi DL (DNA) _ _, (numele, prenumele). denumit (ă) în continuare “salariat”, PE de altă parte, conducîndu-se de prevederile articolelor 45-94 dinCodul Muncii, aprobat prin Legea Nr. 154-XV DIN 28 Martie 2003, auîncheiat prezentul Contractindividual de Muncă, convenind asupra următoarelor: 1. Salariatul este angajat în calitate de (funcţia, Profesia, meseria, specialitatea, calificarea) 2. Locul de Muncă (denumirea subdiviziunii unităţii) 3. Munca este: a) de bază; b) prin cumul. 4.

Durata Contractului este: a) nedeterminată; b) determinată _ _ _ _ (termenulconcret) 5. Perioada de Probă (Dacă Părţile au convenit) (termenulconcret) 6. Prezentul contrat Individual de Muncă ISI produisez efectele DIN: a) ziua semnării; b) _ _ (datanegociată de părţi) 7. Riscurile specifice funcţiei (Muncă încondiţii GRELE, vătămătoare şi/sau periculoase etc.) 8. Salariatul sont următoarele drepturi: a) drepturi prevăzute în alin. (1) Al art. 9 DIN codul Muncii; b) Alte drepturi___________________________________________ (se specificădrepturile suplimentare négocier de părţi) 9. Salariatul este obligat: a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin. (2) Alart. 9 DIN codul Muncii; b) să îndeplinească Alte obligaţii _ _ (se specificăobligaţiile suplimentare négocier de părţi) angajatorul va inmana un exemple al acestui contrat Individual de munca respectivului salariat.